Uzm. Dr. Nuşin Bilgin,

İlk, orta ve lise eğitmini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında Gazi Ün. Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-1994 yılında Elazığ’da Mecburi Hizmetini tamamladı. 1994-2000 yılları arasında İstanbul’da 1.Basamak Hekimliği ve Halk Sağlığı çalışmalarında bulundu. 2001-2006 yılları arasında Marmara Ün.Tıp.Fak Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastanesi Anabilim Dalından uzmanlık eğitimini aldı. Bu süre içersinde Bilişsel Davranışçı Terapi (150 st) ve Sistemik Aile Terapisi (500 st) özel sertifikalı kurs programlarını tamamladı. İnteraktif vaka tartışmaları ve çocukluk çağında davranışsal-psikolojik problemlere sistemik yaklaşımlar üzerine düzenlenmiş çalıştaylara katıldı. 2007-2008 yılında uzmanlık mecburi hizmet görevini Diyarbakır Çocuk Hastanesinde yaptı. 2009-2014 yılları arasında İstanbul/Balıklı Rum Hastanesi’nde de Çocuk ve Ergen Psikiyatri poliklinik ve yatarak hasta takiplerinin yürütücüsü oldu.

2015 yılından itibaren özel muayenehane hekimi olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, 2017 yılından itibaren Gelişim Üniversitesinde Psikoloji bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak Ergenlik psikolojisi, Psikopatoloji dersleri vermektedir.