Gebelikteki Ciddi Enfeksiyonların Bebeğe Etkileri

Gebelikte Yaşanan Ciddi Enfektif Durumlar Çocukta Otizm Benzeri Davranışlara Sebep Olabilir Mi?

Gebelikte annenin ciddi bir enfeksiyon yaşaması sonucu oluşan bağışıklık sistemiyle ilişkili immün moleküller bebeğin beyin gelişimini etkileyebilir. Danimarka’da 2010 yılında yapılmış büyük bir çalışmada hastane yatışı gerektiren ciddi enfeksiyon geçirmiş hamilelerin bebeklerinde otizm ve benzeri davranış problemlerinin daha sık olduğu bulunmuş.

2010’da Danimarka’da yapılmış araştırmada 1980-2005 yılları arasında yatarak tedavi edilen ciddi enfeksiyon geçirmiş gebelerin çocukları incelendiğinde İnfluenza(soğuk algınlığı virüsü), viral gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonlarıyla otizm riski arasında bir bağlantı olduğu tespit edilmiş. Gebeliğin ilk 3 ayında geçirilen ciddi viral enfeksiyonların otizm riskini 3 kat ve 3-6 ay arasında geçirilen bakteriyel enfeksiyonların ise 1,5 kat oranında artış yapabildiği tespit edilmiş.

Yeni yapılan bir çalışmada ise bu durumun oluşum mekanizması üzerine kanıtlar aranmaya başlanmış olup çok merkezli yapılan deneysel bir çalışmada ciddi iltihabi durumlar sonucunda oluşan IL-17 olarak adlandırılan bağışıklık sistem molekülünün beyin fonksiyonlarındaki etkileri araştırılmıştır.

Multiple skleroz, iltihabi barsak hastalıkları ve iltihablı romatizma gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında Th 17 hücrelerinin rol oynadığı bilinmektedir. Th 17 hücreleri, IL-6 tarafından da aktive edilir; ayrıca IL-17 üretiminde de rol oynar. Gelecekte IL-17’nin ve Th 17 olarak adlandırılmış yardımcı T hücresinin etkilerinin, annedeki ciddi enfeksiyonlarda  bebek lehine kullanma potansiyeli üzerine daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Dr. Nuşin BİLGİN
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Aile ve Çift Terapisti

Kaynak: Anne Trafton – MIT

Orjinal Çalışma: Abstract for “The maternal interleukin-17a pathway in mice promotes autism-like phenotypes in offspring” by Gloria B. Choi, Yeong S. Yim, Helen Wong, Sangdoo Kim, Hyunju Kim, Sangwon V. Kim, Charles A. Hoeffer, Dan R. Littman, and Jun R. Huh in Science. Published online January 28 2016 doi:10.1126/science.aad0314

Paylaş