Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılarını İzleme Merkezi’nin (TUBİM) 2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre 2011 yılında, 32 ilde, genel ve teknik lise dağılımıyla yaş ortalaması 15 olan okul çocuklarıyla yapılmış olan okul çocukları araştırmasında yaşam boyu madde kullanım sıklığının %1.5 olduğu tespit edilmiştir.

Kullandıkları maddeyi belirtenler içinde ilk sırada esrar ve türevleri yer almaktadır (%84,1). Ardından uçucular (%32,9) ve uyarıcılar (%22,7) gelmektedir. Benzer şekilde 2015 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre de esrar kullanımı diğer madde kullanımlarından yaklaşık beş kat daha yaygındır. 2015 Avrupa Uyuşturucu Raporundan alınan ve maddelerin yaş ve çeşitlerine göre tercihlerini gösteren grafikler aşağıdadır.

Dr. Nuşin BİLGİN
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Aile ve Çift Terapisti