a) Opium Türevleri:

 • Opium, morfin, eroin, kodein.
 • Sentetik opium benzerleri, mesela metadon, petidin veya meperidin.

b) Sakinleştiriciler:

 •  Alkol (mesela bira, şarap, ispirtolular).
 •  Uyku vericiler (mesela barbitüratlar ve kloral hidrat).
  Diazem, klordazepokzit ve meprobomat gibi sıkıntı gidericiler.

c) Uyarıcılar:

 • Sentetik uyarıcılar-amfetamin, deksamfetamin
 • Kokain

d) Kannabis (Esrar)

Ülkeye göre değişik adlar altında bilinmektedir. Mesela haşiş mariuana, çang, sai çauk gibi.

e) Halüsinasyon Meydana Getirenler (Hayal Gördürücüler):

 •  LSD (dietilamid liserjik asit), meskalin, PCP (Fensiklidin).

f) Uçucular:

 • Sıvı yapıştırıcılar, topuen, kerosen, petrol türevleri, aerosoller.

g) Diğer Maddeler:

 • Tütün, kat, koka yaprakları ve diğerleri.

Dr. Nuşin BİLGİN
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Aile ve Çift Terapisti