Her hastalığın tedavisinde olduğu gibi bağımlılığın tedavisinde de en önemli nokta tüm hastaların birbirinden farklı yapıları olduğunun bilincinde olmaktır. Yani “hastalık yoktur hasta vardır” prensibi benimsenmelidir. Genetik yapı, sosyal durum, kullandığı maddenin özelliği, maddeyi kullandığı coğrafya ve kültürün yapısı gibi durumlar bağımlılığın hastaya özgü oluşunu belirleyen niteliklerdir ve tedavi yaklaşımında bunların bilincinde olmak gerekir.

Tedavi Yöntemleri :

Ayakta veya yatarak;

  • İlaç Tedavisi
  • Psikoterapi

Bu Yöntemlerin Bağımlılığın Tedavisinde Amaçladıkları:

  • Olabildiğince kullanmadan yaşamayı benimsetmek.
  • Yaşam kalitesini yükseltmek.
  • Yüksek riskli durumlarla başa çıkmayı öğreterek nüks etme sürecini uzatmaya çalışmak.

Dr. Nuşin BİLGİN
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Aile ve Çift Terapisti